obecné znalosti - Daisho

Klub DAISHO
Chanbara
Přejít na obsah
Co je to chanbara?

Chanbara je japonský bojový sport který byl založen roku 1971. Zakladatelem je Tetsundo Tanabe.
Bojuje se s pomocí vzduchem měkčených zbraní. Chanbara se snaží kombinovat prvky různých
šermířských disciplín, aby se turnajů mohlo účastnit široké spektrum bojovníků. Jedná se o sport
nekontaktní a není zde tedy dovoleno se soupeře dotýkat. V současné době zažívá chanbara rozmach
po celém světě.

Slovníček pojmů Chanbara

Zbraně:
Tanto (dýka do 45cm)
Kodachi (krátký meč do 60cm)
Choken (dlouhý meč do 100cm)
Jo (tyč do 140 cm)
Bo (tyč do 210 cm)
Yari (kopí do 210 cm)
Tate (štít do 40 cm)
Men (helma)

Obecné:
Datotsu (boj)
Kihon dosa (sestavy)
Ippon (bod)
Tetsundo Tanabe (zakladatel chanbary)
ISCA – International Sport Chanbara Association –Mezinárodní asociace chanbary
Spochan – Sport chanbara

Pásky chanbary
10.kyu - bílý
9.kyu - žlutý
8.kyu - žluto - oranžový
7.kyu - oranžový
6.kyu - oranžovo - zelený
5 kyu - zelený
4.kyu- zeleno - modrý
3.kyu - modrý
2.kyu - modro - hnnědý
1.kyu - hnědý
1.dan - černý

Povely v sestavě:
Kiotsuke – pozor
Rei – úklona
Kamae–to – do střehu
Menwoute: útok na hlavu (odpovídá Men)
Kotewoute: úder na ruku (odpovídá Kote)
Migikaradowoute: úder na bok zprava (odpovídá Do)
Hidarikara ashiwoute: úder na nohu zleva (odpovídá Ashi)
Tuske: bodnutí (odpovídá Tuski)
Motonoichi: návrat na původní pozici
Osameto: ukrýt zbraň
Rei: úklona

Zápas – Datotsu

Pravidla:
Bojují dva zápasníci na ploše 6x6 metrů. Hráči začínají před plochou v ruce mají zbraň a na hlavě helmu
na které je přidělán rozlišovací prvek (bílý nebo červený). Zásahovou plochou je celé tělo včetně hlavy
a končetin. Boj začíná úklonou soupeři před vstupem na hrací plochu. Poté postoupí do středu hrací
plochy a ukloní se znovu. Vyčkají na povel kamae-to (do střehu) a připraví se k boji. Na povel hajime
(boj) začíná utkání. V případě zásahu zvednou rozhodčí nad hlavu praporek s barvou toho, kdo dal
zásah. Pokud některý z hráčů s výrokem rozhodčích nesouhlasí, může na protest zvednout ruku.
Rozhodčí vyslechnou jeho stížnost a na povel mate rozhodčí uvedou své nové rozhodnutí. Proti tomuto
již není odvolání. Pokud tento bod ukončil zápas, postaví se zápasníci zpět do střehu. Vyčkají povelu
rozhodčího kiotsuke (pozor) a rei (úklonu). Poté odcouvají na konec hrací plochy a naposledy se ukloní.
Rozhodčí. V zápase jsou obvykle 3 rozhodčí ( jeden hlavní a dva postranní) ve výjimečných případech
mohou zápas rozhodovat pouze dva (jeden hlavní a jeden postranní). V případě větších turnajů je
rozhodčím k dispozici ještě checker, který má poradní hlas.
Pokud většina rozhodčích zvedne červenou vlajku, získává bod červený zápasník.
Pokud většina rozhodčích zvedne bílou vlajku, získává bod bílý zápasník.
Pokud většina rozhodčích zvedne obě vlajky, získávají bod oba zápasníci.
Pokud většina rozhodčích nezvedne ani jednu vlajku, nezískává bod nikdo.
Zápasy mohou mít různou délku. Obvykle do chvíle než jeden z hráčů získá 1 nebo 2 body.

Povely v zápase:
Kiotsuke – pozor
Rei – úklona
Kamae–to – do střehu
Hajime – boj
Yame - stop
Osameto: ukrýt zbraň
Rei – úklona

Disciplíny v zápase:
Tanto: Zásahy pouze do hlavy a trupu, povolené odrážení rukou
Kodachi: Zásahy do celého těla. Zbraň do 60 cm.
Tate kodachi: Zásahy do celého těla. Zbraň do 60 cm + štít.
Choken free: Zásahy do celého těla. Zbraň do 100 cm držená jednoruč.
Choken morote/ryote: Zásahy do celého těla. Zbraň do 100 cm držená obouruč.
Choken tate: Zásahy do celého těla. Zbraň do 100 cm držená jednoruč + štít.
Nito: Zásahy do celého těla. Zbraň do 100 cm držená jednoruč + zbraň do 60 cm.
Bo: Zásahy do celého těla. Tyč do 210 cm.
Choso: Zásahy pouze bodnutím do těla a hlavy. Kopí do 210 cm.
Nagamaki: Zásahy pouze seknutím do celého těla. Kopí do 210 cm.
Tanso: Zásahy pouze bodnutím. Zbraň do 100cm držená za rukojeť a za čepel.
Návrat na obsah